Skip to main content

Leren in de toekomst!

Strategie ontwikkeling: En de leerlingen zelf?

Waardevol èn enorm interessant om te onderzoeken hoe leerlingen kijken naar leren in de toekomst; wat willen zij graag leren, hoe ziet dat eruit, wat is belangrijk voor hen?

Leren in de toekomst!

Strategie ontwikkeling: En de leerlingen zelf?

Waardevol èn enorm interessant om te onderzoeken hoe leerlingen kijken naar leren in de toekomst; wat willen zij graag leren, hoe ziet dat eruit, wat is belangrijk voor hen?

Suzanne Parent Advies is Suzanne Parent: zelfstandig adviseur en sparringpartner van besturen, schoolleiders, medezeggenschapsraden en raden van toezicht in het onderwijs. Gespecialiseerd in governance, fusiebegeleiding en strategische ontwikkeling, maar in mijn opdrachten ook regelmatig bezig met praktische ondersteuning bij de waan van alledag

Als onderwijskundige, (interim)schoolbestuurder en beleidsadviseur bij landelijk opererende adviesbureaus heb ik in de afgelopen 25 jaar een brede ervaring opgedaan in het (bestuurlijk) onderwijsveld. Een open, maar scherpe blik, oplossingsgerichte aanpak, aandacht voor en
betrokkenheid bij de klant zijn typerend voor mijn manier van werken.

Ook waar dat minder vanzelfsprekend lijkt - bijvoorbeeld in governancevraagstukken- vind ik het enorm belangrijk om altijd de verbinding te zoeken met de ontwikkeling van kinderen en de mensen die zich daar dagelijks voor inzetten.

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.